Print

Historie

Heemkunde

   

In 1739 werd de hoeve "Beegden" onder Hunsel door het kapittel van de vorstelijke abdij te Thorn aangekocht ten voordele van het St.-Anna altaar in de Stiftskerk te Thorn.

Bij de komst van de Fransen in 1794 werden de bezittingen van de kerkelijke instellingen in beslag genomen en later openbaar verkocht. Zo werd ook verkocht:

 

"eene hoeve, genaam Beegden, gelegen onder Hunsel (canton Heythuysen), bestaande uit een woning voor den pachter met veestallen gebouwd in baksteen, schuren, paardenstal, schaapskooi, gedeeltelijk in brikken en gedeeltelijk in hout en leem, in zeer slechten staat, moestuin en wijngaard beplant met enige ooftbomen en een weiland in de nabijheid van genoemde woning, beslaande een halven bunder ongeveer, er onder begrepen de plaats van het genoemde huis."

1792

   

Alles was verpacht aan de weduwe Peter Kunnen, bij pachtbrief van drie jaren, beginnende in maart 1792. Het jaarlyksche inkomen bedroeg 270 francs en in kapitaal 2160 francs. De kooper zou het recht heben de geldigheid van het pachtcontract te betwisten. Het geheel werd toegewezen aan Leyer, gesubsidieerde van Matrat, gemachtigde van de compagnie Bodin te Parijs, voor 3925 francs.

  Bij de oprichting van het Kadaster (voor Hunsel 18 december 1843) stonden de percelen geregistreerd onder de naam "Beegdenhof". Zij behoorden in eigendom toe aan de kinderen van Jan Heijmans te Kelpen.

1821

   

Op de kadastrale minuutkaart staat duidelijk genoteerd "Begdhen hoof". Deze kaart dateert van 1821. Op de navolgende kadastrale minuutkaart zijn de gebouwen

  (inclusief bakhuis of oven) in rood aangegeven, het erf in geel, de tuin in lichtgroen, het moeras in blauw en het bouwland in bruin. 

Bron: Heemkundevereniging Hunsel